Tuesday, October 18, 2016

Imam Bukhari

Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī al-Bukhārī (Arabic: أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري‎‎‎; 19 July 810 – September 870), or Bukhārī (Persian: بخاری‎‎), commonly referred to as Imam al-Bukhari or Imam Bukhari, was a Persian Islamic scholar who was born in Bukhara (the capital of the Bukhara Region (viloyat) of Uzbekistan). He authored the hadith collection known as Sahih al-Bukhari, regarded by Sunni Muslims as one of the most authentic (sahih) hadith collections. He also wrote other books such as Al-Adab al-Mufrad.

Sunday, October 16, 2016

Ibnu Hajar Al- Asqalani

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. (Lihat Nazhm Al-‘Uqiyaan Fi A’yaan Al-A’yaan, karya As-Suyuthi hal 45)

Gelar dan Kunyah Beliau

Beliau seorang ulama besar madzhab Syafi’i, digelari dengan ketua para qadhi, syaikhul islam, hafizh Al-Muthlaq (seorang hafizh secara mutlak), amirul mukminin dalam bidang hadist dan dijuluki syihabuddin dengan nama pangilan (kunyah-nya) adalah Abu Al-Fadhl. Beliau juga dikenal dengan nama Abul Hasan Ali dan lebih terkenal dengan nama Ibnu Hajar Nuruddin Asy-Syafi’i. Guru beliau, Burhanuddin Ibrahim Al-Abnasi memberinya nama At-Taufiq dan sang penjaga tahqiq.

Saturday, October 15, 2016

Muhammad Abu Zahrah


Nama penuhnya ialah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah dilahirkan pada 29 Mac 1898M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Keluarganya adalah sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam. Dalam suasana tersebut, beliau dibesarkan dan memberi kesan terhadap pembentukan jiwa dan peribadinya. Ketika berusia sembilan tahun, beliau telah menghafal al-Quran dari guru-gurunya seperti Syeikh Muhammad Jamal, Imam Masjid Dahaniah, Syeikh Muhammad Hika, Imam Masjid Hanafi dan Syeikh Mursi al-Misri, Imam Masjid Syeikh Abu Rabah. Muhammad Abu Zahrah mengakui bahawa permulaan kehidupan ilmiahnya bermula dari pengajian dan penghafalan al-Quran.


Thursday, October 13, 2016

Ibn Kathir

Ismail ibn Kathir (Arabic: ابن كثير‎‎, born c. 1300, died 1373) was a highly influential Sunni scholar of the Shafi'i school during the Mamluk rule of Syria, an expert on tafsir (Quranic exegesis) and faqīh (jurisprudence) as well as a historian. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani said about him, “Ibn Kathir worked on the subject of the Hadith in the texts (متون) and chains of narrators (رجال). He had a good memory, his books became popular during his lifetime, and people benefited from them after his death.

Ibn_Kathir


Imam Az-Zahabi

Imam Az-Zahabi dilahirkan pada tahun 673H di Mayyafariqin Diyar Bakr, Turkumanistan. Beliau dikenal dengan kekuatan hafalan, kecerdasan, kewara’an, kezuhudan, kelurusan aqidah dan kefasihan lisannya.

imam-az-zahabi

Tuesday, October 11, 2016

Syed Sheikh bin Ahmad al-Hadi

Syed Sheikh bin Ahmad al-Hadi adalah tokoh yang tidak bias tidak harus dibicarakan apabila menyinggung tentang dakwah islamiyah dan sekaligus pembaharuan Islam pada awal abad ke XX di Malaysia. Keberaniannya melawan arus tradisional di kerajaan tersebut membuat ulama ini sangat dibenci oleh para ulama tradisional dan raja-raja Melayu. Akan tetapi setelah beliau meninggal dan telah berlalu puluhan tahun, jasa-jasanya selalu diungkit dan disebut-sebut telah membawa kemajuan umat Islam di Malaysia.

Wednesday, September 14, 2016

Anas bin Malik

Anas bin Malik urutan ke tiga dari sahabat Nabi Muhammad SAW yang banyak meriwayatkan hadist, Ia meriwayatkan sebanyak 2.286 hadits. Anas bin Malik bin Nadar al-Khazraj lahir: 612-wafat:709/712). 

http://bio.or.id/biografi-anas-bin-malik/